Available courses

“Establezimendu lagunkoia” programa hezkuntza-kanpaina bat da eta, aholkuen bidez, kostu txikiko edo kosturik gabeko jardunbideak proposatzen ditu enpresei adineko bezeroak erakartzen laguntzeko.

Establecimiento Amigable” consiste en un taller que proporciona prácticas de bajo coste o sin ellos, para ayudar a los negocios a atraer a la clientela de más edad.